Skip to content

Beste relaties, bewoners en andere belangstellenden,

Hierbij treft u de agenda voor a.s. dinsdag aan. U bent van harte welkom. Aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst via info@wijkraadeuropawijk.nl

Wij heten u van harte welkom op de Nederlandlaan 226.

Team Wijkraad Europawijk

Agenda wijkraadvergadering 9 mei 2023

Concept verslag wijkraadvergadering 14 maart 2023

230411 Notulen jaarvergadering wr Europawijk (concept)

Op 8 mei a.s. zullen wij hier ook het verslag van 14 maart toevoegen, het verslag van de jaarvergadering van 11 april j.l. en de toen gepresenteerde PowerPointpresentatie.

 

 

 

 

 

Back To Top