skip to Main Content

Hier treft u een overzicht van het dagelijks bestuur, de leden en de adviseurs van Wijkraad Europawijk.

Dagelijks bestuur Functie Waarnemend Aandachtsgebied
Yvonne van Schie Voorzitter Website, Europakoerier, Projecten
Saskia Klitsie Penningmeester Website, Europakoerier, Groen/Water, Projecten
Wijkraadleden
Marijke Smit Wijkraadslid Europawijk-Noord, Schalkwijk Centrum, Heempark
Yvonne van Schie Wijkraadslid Website, Europakoerier, Projecten, Overall zaken
Emel Sari Wijkraadslid Facebookpagina
Kascommissie
Hanna Hamersma
Henk Timmerman
Actieve bewoners
Henk Timmerman Actieve bewoner
Adviseurs
Hakan Avci Wijkagent
Michel de Graaf Adviseur Gemeente Gebiedsverbinder
Hr. Harten Adviseur DOCK
Joke van Wittmarschen Ondersteunende taken
Back To Top