skip to Main Content

Hier treft u een overzicht van het dagelijks bestuur, de leden en de adviseurs van Wijkraad Europawijk.

Dagelijks bestuur Functie Waarnemend Aandachtsgebied
Roel Schaart Voorzitter a.i. Oud adviseur, oud voorzitter, a.i. tot jaarvergadering
Saskia Klitsie Penningmeester Website, Europakoerier, Groen/Water
Wijkraadleden
Marijke Smit Wijkraadslid Europawijk-Noord, Schalkwijk Centrum, Heempark
Yvonne van Schie Wijkraadslid Website, Europakoerier, Projecten, Overall zaken
Emel Sari Wijkraadslid nog nader te bepalen
Hier treft u een overzicht van overige betrokkenen maar geen bestuurslid van Wijkraad Europawijk.
Actieve bewoners
Henk Timmerman Actieve bewoner
Actieve bewoner
Actieve bewoner
Actieve bewoner
Adviseurs
Hakan Avci Wijkagent
Hr. de Graaf Adviseur Stadsverbinder
Hr. Harten Adviseur DOCK
Mw. van Wittmarschen Ondersteunende taken
Back To Top