skip to Main Content

Hier treft u een overzicht van het dagelijks bestuur, de leden en de adviseurs van Wijkraad Europawijk.

Dagelijks bestuur Functie Waarnemend Aandachtsgebied
Yvonne van Schie Voorzitter Europawijk-Noord, Website, Europakoerier, Projecten, Overall zaken
Saskia Klitsie Penningmeester Europawijk-Midden, Website, Europakoerier, Groen/Water, Beleid, Projecten
Wijkraadleden
Marijke Smit Wijkraadslid Europawijk-Zuid, Schalkwijk Centrum, Heempark
Emel Sari Wijkraadslid Europawijk-Zuid, Facebook, netwerker, Algemeen
Kascommissie
Hanna Hamersma
Andre van Tintelen
Actieve bewoners
Henk Timmerman Actieve bewoner
Adviseurs
Hakan Avci Wijkagent
Michel de Graaf Adviseur Gemeente Gebiedsverbinder
Hr. Harten Adviseur DOCK
Joke van Wittmarschen Ondersteunende taken
Back To Top