skip to Main Content

Hier treft u een overzicht van het dagelijks bestuur, de leden en de adviseurs van Wijkraad Europawijk.

Dagelijks bestuur Functie Waarnemend Aandachtsgebied
Yvonne van Schie Voorzitter Europawijk-Noord, Website, Europakoerier, Projecten, Overall zaken
Saskia Klitsie Penningmeester Financiën, Europawijk-Midden, Website, Europakoerier, Groen/Water, Beleid, Projecten
Wijkraadleden
Marijke Smit Wijkraadslid Europawijk-Zuid, Schalkwijk Centrum,  Romolen Heempark
Willy Kok Aspirant Wijkraadslid Verkeer, Cultuur, Projecten, Europakoerier
Linda Steeman Aspirant Wijkraadslid Kruidenwijk Romolenpolder West
Kascommissie
Hanna Hamersma
Andre van Tintelen
Actieve bewoners
Henk Timmerman Actieve bewoner Publicatieborden in de wijk
Martin Verbruggen Actieve bewoner Openbare Ruimte
Adviseurs
Hakan Avci & Linsey Timman Wijkagenten
Michel de Graaf Adviseur Gemeente Gebiedsverbinder
Hr. Harten Adviseur
DOCK
Joke van Wittmarschen Ondersteunende taken
Back To Top