Skip to content

Hier treft u een overzicht van het dagelijks bestuur, de leden en de adviseurs van Wijkraad Europawijk.

Dagelijks bestuur Functie Waarnemend Aandachtsgebied
Yvonne van Schie Voorzitter Europawijk-Noord, Website, Europakoerier, Projecten, Overall zaken
Saskia Klitsie Penningmeester Financiën, Europawijk-Midden, Website, Europakoerier, Groen/Water, Beleid, Projecten
Wijkraadleden
Marijke Smit Wijkraadslid Europawijk-Zuid, Schalkwijk Centrum,  Romolen Heempark
Willy Kok Wijkraadslid Verkeer, Cultuur, Projecten, Europakoerier
Kascommissie
Hanna Hamersma
Andre van Tintelen
Actieve bewoners
Vacature
Vacature
Wijkkrantbezorgers
Adviseurs – vaste contacten
Hakan Avci &
Erik Brakenhoff
Politie Wijkagenten
Michel de Graaf Gemeente  Haarlem Gebiedsverbinder
Moira Faber
Rosa Scheper Gemeente Haarlem Handhaving
Back To Top