Skip to content
Wijkraad
Wijkraadkamer:
Nederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem (ingang Zwedenstraat)
06 – 34 03 57 12
www.wijkraadeuropawijk.nlinfo@wijkraadeuropawijk.nl

redactie@wijkraadeuropawijk.nl

Wijkkrantredactie:

Nederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem (ingang Zwedenstraat)

Openbare overleggen:
Elke 2e dinsdag van de maandNederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem (ingang Zwedenstraat)
Aanvang 20:00 uur
Einde 22:00 uur
Inloopspreekuur:

Elke laatste dinsdag van de maand

Aanvang 19:00 uur
Einde 20:00 uur
Alarmnummers
Alarmnummer ambulance/brandweer/politie 112
Meld misdaad anoniem 0800 – 70 00 (lokaal tarief)
Brandweer 023 – 515 95 50
Politie Landelijk + wijkagent 0900 – 88 44 (13 ct p/m)
Dieren in nood
Regionale dierenambulance 023 – 533 43 23 (0800-18:00)
Dierenbescherming 023 – 549 14 00
Gemeente
Alle gemeentelijke zaken 14 023
WhatsApp 06 – 1436 9614
Publieksdienst: Burgerzaken Zijlvest 39 023 – 511 51 15
Bureau Handhaving (voor klachten over honden, zwerfvuil, fout parkeren etc) 023 – 511 49 50
Reiniging Grofvuil Spaarnelanden 0900 – 84 77
GGD Kennemerland 023 – 515 95 00
Veiligheid 511 – 41 00
Bureau handhaving (voor klachten over honden, zwerfvuil, fout parkeren etc) 023 – 511 49 50
Meldpunten en Klachtenbureaus
Meldpunt Leefomgeving

voor directe vragen en klachten over openbare ruimte

14 023
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

BAS is het informatie- en klachtencentrum

020 – 601 55 55

http://www.bezoekbas.nl

info@mailbas.nl

Hoogheemraadschap van Rijnland

Klachten over afval in het water, bagger en krooslagen

071 – 306 35 35
Storingsnummers
Nationaal storingsnummer gas en elektriciteit 0800 – 90 09 (Gratis, dag en nacht)
Storingsnummer drinkwater (PWN) 0800 – 023 23 55 (Gratis, dag en nacht)
Telefonische Hulpdiensten
Kindertelefoon 0800 – 04 32 (Gratis, 14:00 – 20:00 uur)
Correlatie 0900 – 14 50
Blijf van m’n lijf 023 – 532 78 25
Sensoor (SOS Telefonische Hulpdienst) 023 – 547 14 71 (dag en nacht)
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG) 023 – 547 29 99
Overige Hulp- en Informatiediensten
Dock Haarlem 023 – 543 60 00

http://www.dock.nl

Het Juridisch Loket 0900 – 80 20

http://www.kontext.nl

Bureau Discriminatie Kennemerland 023 – 531 58 42

http://www.bdkennemerland.nl

Belastingtelefoon 0800 – 05 43
Back To Top