skip to Main Content

Wijkraad Europawijk Haarlem

Wijkraad Europawijk bestaat uit een groep enthousiaste bewoners/vrijwilligers, die weet wat er in uw Europawijk speelt, zorgt voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid in uw wijk.

Ook ziet uw wijkraad er op toe dat plannen die door Gemeente Haarlem voor de Europawijk gemaakt worden ook in het belang zijn van u en uw medewijkbewoners.

Europawijk heeft c.a. 9200 inwoners verdeeld over zo’n 4700 woningen. In de wijkraad hebben wij diverse werkgroepen die de belangen van de wijkbewoners uitdragen. Enkele werkgroepen zijn o.a. Facelift, Heempark, Verkeer, Groen en Leefbaarheid.

We houden iedere dinsdag openbare spreekuren van 19.00 – 20.00 uurwaar u kunt inlopen met vragen, opmerkingen en klachten betreffende om wijk. Ook zal onze wijkagent aanwezig om vragen van u te kunnen beantwoorden.

De Wijkraad houdt iedere 2e dinsdag van de maand een openbaar overleg (wijkraadvergadering) in de wijkraadkamer, Nederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem (ingang Zwedenstraat).

Dit overleg start om 20.00 uur en eindig om 21.30 uur, daarna praten we nog een halfuurtje informeel met een drankje.

Back To Top