Skip to content

Wijkraad Europawijk Haarlem

Wijkraad Europawijk bestaat uit een groep enthousiaste bewoners/vrijwilligers, die weet wat er in uw Europawijk speelt, zorgt voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid in uw wijk.

Ook ziet uw wijkraad er op toe dat plannen die door Gemeente Haarlem voor de Europawijk gemaakt worden ook in het belang zijn van u en uw medewijkbewoners.

Europawijk heeft bijna 10.000 inwoners verdeeld over ruim 5.200 woningen. In de wijkraad hebben wij diverse werkgroepen die de belangen van de wijkbewoners uitdragen. Enkele werkgroepen zijn o.a. Heempark, Verkeer, Groen en Leefbaarheid.

We houden iedere 4e dinsdag voor iedereen toegankelijk een inloopuur van 19.00 – 20.00 uur waar u kunt binnenlopen met vragen, opmerkingen en klachten betreffende onze wijk. In de maanden juli en augustus houden wij vakantie. U bent dan weer welkom vanaf de eerste dinsdag in september.

De Wijkraad houdt iedere 2e dinsdag van de maand een openbaar overleg (wijkraadvergadering) in de wijkraadkamer, Nederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem (ingang Zwedenstraat).

Dit overleg start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur, daarna praten we nog een halfuurtje informeel met een drankje.

Back To Top