Skip to content

Beste omwonenden, relaties en belanghebbenden,

U bent van harte welkom op de wijkraadvergadering van dinsdag 14 maart 2023, inloop 19:45 uur.

Aanvang 20:00 uur. Sluiting 21:30 uur

Bijgaand de agenda voor 14 maart en ook alvast de agenda voor de jaarvergadering van 11 april 2023

en het conceptverslag van 14 februari j.l.

Wij heten u van harte welkom op de Nederlandlaan 226 op dinsdag 14 maart a.s.

Agenda wijkraadvergadering 14 maart 2023

conceptnotulen wijkraadvergadering 14 februari 2023 def

 

 

Back To Top