Skip to content

Vrijmarkt Schalkwijk Koningsdag 2020

Op 27 april a.s. organiseren de 4 wijkraden van Schalkwijk van 07.00 uur tot 17.00 uur de vrijmarkt bij het winkelcentrum van Schalkwijk.
De indeling van de vrijmarkt is dit jaar iets gewijzigd, het Andalusiëplein wordt alleen gebruikt voor marktkramen, op het Rivieraplein kunt u vrij gaan zitten met uw spullen.
Wilt u een marktkraam huren? Dat kan op maandag – en woensdagavond 6 en 8 april 2020 van 19.00 tot 20.00 uur in wijkcentrum De Ringvaart Floris van Adrichemlaan 98. De huurprijs van een van een kraam is net als vorig jaar € 20,– contant te betalen, er is geen mogelijkheid om te pinnen.

Bent u niet in de gelegenheid om op één van deze avonden te komen maar  wilt u wel een kraam huren, neem dan via de mail contact op met ruud@wijkraadmolenwijk.nl. Uw reservering is pas van kracht nadat € 20,00 is overgemaakt en ontvangen op rekening: NL19INGB0006376070 t.n.v. Stichting Faciliteiten Molenwijk onder vermelding Marktkraam 2020.

Zodra het bedrag op onze rekening staat krijgt u hiervan via de mail een bevestiging met tevens het nummer van de marktkraam die u is toegewezen.

Back To Top