Skip to content

Hierbij treft u de door de kascommissie getekende dechargebrief aan, die aangekondigd stond in de Europakoerier 3/2020. Omdat onze jaarvergadering niet openbaar samen kon doorgaan is voor de wijkraden eenmalig ontheffing verleend om het jaar 2019 schriftelijk te rapporteren.

Decharge2019

 

 

Back To Top